Viktig melding

Vil du være vikar på tilkalling på Ringebu ungdomshus og i kultur?

Inger Marit Iversen

Utvidet søknadsfrist til 1.september 2023
 

Vi søker vikar på tilkalling ved Ringebu ungdomshus og i kultur. Stillingen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek og ungdomshus, med til sammen 9 årsverk i tjenesteenheten.

Stillingen omfatter vikar på tilkalling som ungdomsarbeider eller kulturarbeider ved sykefravær eller annet fravær. Oppstart så snart som mulig. Opplæring vil bli gitt.

Vi søker en kreativ og aktiv person over 18 år, gjerne en person i utdanningsløp innenfor arbeidet med barn og unge eller som har relevant erfaring fra ungdoms- og/eller kulturarbeid.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Du må like å arbeide med ungdom, ha god samarbeidsevne, samt kunne utøve en god og voksen autoritet på klubbkveldene. Det kreves god IKT kunnskap.
Du må like å ha en hektisk arbeidshverdag og være innforstått med at arbeidstiden utføres på ettermiddag-/kveldstid på ungdomshuset. Førerkort kreves. Politiattest kreves jfr. gjeldende lov for ungdomsarbeid.

Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelse, et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Nærmere opplysninger om stillingen kan får hos tjenesteleder for Kultur, Anne Bolme Vestad på       e-post: anne.bolme.vestad@ringebu.kommune.no,telefon 92463736

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  søker vil bli varsla om dette på forhånd.  Kopi av attester og vitnemål, medbringes på eventuelt intervju.  Det søkes elektronisk på stillingen her

Søknaden merkes med saksnummer 23/3596

Utvidet søknadsfrist til 1.september 2023