Midt-Gudbrandsdal Regnskap og Skatteoppkreverkontor

   
 
 
 
 

Hvem er vi?

 

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor (MGRS) er et interkommunalt samarbeid mellom Ringebu og Sør-Fron kommune. Selskapet ble opprettet 01.01.2005.

MGRS er organisert i to avdelinger - Skatteinnkreving / innfordring av kommunale krav og Regnskapsavdeling

 

Hva kan vi hjelpe deg med ?

Skatteoppkreveroppgaver og innfordring av kommunale krav:

Skatteoppkreveren har ansvar for innkreving av skatter og avgifter. Skatteetaten fastsetter skatten. Spørsmål vedr. bla.a. ligning og innrapportering av a-melding besvares av Skatteetaten (800 80 000), mens vi svarer på henvendelser vedr. innbetalinger. Du finner mye nyttig info under fanen "Skatt og Innfordring"

Vi tar hånd om alt som gjelder innbetaling av kommunale krav. har du spørsmål til selve fakturaen eller grunnlaget for denne, må du ta kontakt med den avdelingen/etaten som har sendt fakturaen.

 

Regnskap

MGRS har ansvar for regnskapsførsel av kommuneregnskapene, interkommunale samarbeid og kirkelig fellesråd. Vi skal sørge for at våre oppdragsgivere fører sitt regnskap i samsvar med Kommunelovens § 48 og Kommunal- og regionaldepartementets forskrift om årsregnskap og årsberetning, og god kommunal regnskapsskikk. Vi mottar og fordeler alle inngående fakturaer til kommunene.

 

Vi har kontor i 1. etage i Ringebu rådhus, og våre saksbehandlere tar imot besøk på kontoret.

Ring gjerne for avtale, slik at du er sikker på å treffe rett person.

Publisert av Jon Bjørge Dale. Sist endret 15.11.2016
Nyheter-MGRS
Publisert 15.02.2016
Gammel_Enklere hverdag med A-ordningen

 

Fra 2015 skal a-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

A-meldingen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.


 

Publisert 12.01.2016
Gammel_images.jpg

Ny innsynsløsning i Altinn - "Mine inntekter  og arbeidsforhold" 

Publisert 02.12.2015

Ringebu og Sør-Fron kommune, samt MGB og MGR kan motta EHF-fakturaer.

Kontakt

Midt-Gudbrandsdal regnskaps- og skatteoppkreverkontor
Ringebu rådhus Hanstadgata 4
2630 Ringebu
Telefon
: 61 28 30 00

Faks
: 61 28 32 00
Åpningstid
: 08:00-15:00
 
 
Login for redigering