Nyheter

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag.

Ringebu og Sør-Fron kommune, samt MGB og MGR kan motta EHF-fakturaer.

Her vil du finne frister for betaling av skatt for personlige skatteytere og arbeidsgivere

Følgende IBAN og SWIFT/BIC-koder benyttes ved innbetaling fra utenlandsk konto

Innsynsløsning i Altinn - "Mine inntekter  og arbeidsforhold"