Nyheter

Ringebu og Sør-Fron kommune, samt MGB og MGR kan motta EHF-fakturaer.

Her vil du finne frister for betaling av skatt for personlige skatteytere og arbeidsgivere

Følgende IBAN og SWIFT/BIC-koder benyttes ved innbetaling fra utenlandsk konto

Innsynsløsning i Altinn - "Mine inntekter  og arbeidsforhold"