FRISTER OG FORFALLSDATOER

Her vil du finne frister for betaling av skatt for personlige skatteytere og arbeidsgivere

PERSONSKATTER

Forskuddsskatt

Forfaller til betaling i fire like store terminer i gjennom inntektsåret.

 • 1. termin 15.03
 • 2. termin 15.05
 • 3. termin 15.09
 • 4. termin 15.11

Tilleggsforskudd 31. mai det året ligningen foretas.

Mer info på skatteetatens internettsider.

Restskatt på under 1000 kroner.

Forfaller til betaling 3 uker etter at utlegg av skattelisten er kunngjort, men tidligts 20.august i ligningsåret.

Restskatt på 1000 kroner eller mer.

Forfaller til betaling i to like terminer:

 • 1.termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20.august
 • 2. termin 5 uker senere.

ARBEIDSGIVER

A-meldingen

Rapporteres senest 5. i måneden etter at lønn er utbetalt. Lønn utbetalt i januar, rapporteres senest 5.februar.

Forfall innbetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift

 • 1 termin 15.03
 • 2 termin 15.05
 • 3 termin 15.07
 • 4 termin 15.09
 • 5 termin 15.11
 • 6 termin 15.01 påfølgende år 

Termin 1 består av a-melding rapportert 5. febr og 5. mars ( lønn utbetalt i januar og februar) osv.