eFaktura/avtalegiro

Både Ringebu og Sør-Fron kommuner tilbyr e-faktura og avtalegiro på kommunale krav 

Kid for opprettelse av e-faktura og avtalegiro er oppgitt på fakturaen du har mottatt.

Du vil også få opp forslag til avtaler i din nettbank.

Avtalegiro tilbys for følgende avgifter:

  • Kommunale eiendomsavgifter
  • Omsorgstjenester
  • Husleie
  • Barnehage
  • FRESKUS (Ringebu)
  • Lån

 

Avtalegiro genererer automatisk trekk på en bestemt dato (bestemt av kommunen). OBS! legg inn rom for prisoppgang når du velger max-grense for trekk hver mnd.  

Du velger selv om du ønsker å få varsel om at trekk vil skje og når.

 

E-faktura omfatter alle krav som sendes ut fra kommunen, det vil si at hvis du inngår e-faktura avtale på feks barnehage (eller FRESKUS), så vil du også få fakturaen for f.eks kommunale avgifter som e-faktura.

E-faktura vil si at du får fakturaen elektronisk rett i nettbanken, og må godkjenne denne hver gang.

 

Du kan ha en kombinasjon av både e-faktura og avtalegiro. Du vil da få melding i nettbanken på alle, med automatisk belastning av de krav som tilbyr avtalegiro.