A-ordningen ble innført fra 1.1.2015!

Klikk for stort bildeEnklere hverdag med A-ordningen!

 

A-meldingen leveres av alle som har ansatte eller utbetaler lønn eller andre ytelser.

A-meldingen erstatter blant annet melding til Aa-registeret, lønns- og trekkoppgaver, og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift.


 

A-meldingen skal sendes elektronisk minst en gang i måneden og inneholder opplysninger om alle ansatte, status på deres arbeidsforhold, utbetalt lønn, med mer. A-ordningen gjør at arbeids- og inntektsopplysningene registreres hos det offentlige i samme takt som det genereres hos arbeidsgiverne. Mer info og veiledning finner du på Skatteetaten sine sider.

Er du ny arbeidsgiver, finner du en del nyttig informasjon her (PDF, 260 kB).

Det er også ny forenklet rapportering for private arbeidsgivere og veldedige organisasjoner. Elektoniske oppgjørsblanketter finner du her.

Lønns- og trekkoppgaven går ut, og erstattes av en årlig inntekts-oversikt/sammenstilling som skal leveres arbeidstaker innen 1. februar påfølgende år. Les mer om denne meldingen her