Endring av skattekort og forskuddskatt

Skattekort for kommende år blir utskrevet i desember hvert år. Grunnlaget for skattekortet er sist kjente ligning, dvs at skattekort for 2019 skrives ut med utgangspunkt i ligning for 2017.

Dersom inntekt eller fradrag blir vesentlig forandret i forhold til opplysningene i skattekortet, bør du endre forskuddsskatten/skattetrekket.

Det er skattekontoret som fastsetter og skriver ut forskuddsskatt. Det er kun skattekontoret som kan endre en utskrevet forskuddsskatt. Her kan du søke om endring av forskuddsskatt.

Du kan også søke om endring av ordinært skattetrekk på samme link

Skattekortet blir kun utstedt elektronisk, og du finner det i Altinn.

Arbeidsgiver henter skattekortet elektronisk.

Skatteoppkrever innkrever skatten. Betalingsblanketter blir utsendt ei tid før forfall.

Dersom du ikke har mottatt eller har mistet betalingsblanketten kan du henvende deg til oss på epost eller telefon 458 73622

 

VIKTIG! Selv om du har søkt skattekontoret om å endre det utskrevne beløpet, skal forskuddsskatten betales til fastsatt tid med det beløpet som opprinnelig er fastsatt. Dersom beløpet blir nedsatt vil det bli regulert ved neste termins betaling

Forskuddskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november

Dersom en termin av forskuddsskatten ikke blir betalt ved forfall, og du ikke betaler deg ajour innen rimelig tid, vil hele skatten forfalle til betaling.

Betaler du ikke skatten ved forfall påløper forsinkelsesrenter.