Har du vaskehjelp, barnepasser eller annen hjelp i hjemmet?

 

Som privat arbeidsgiver kan du lønne opp til et visst beløp uten å måtte betale arbeidsgiveravgift.

Du rapporterer lønn i Altinn. Der beregnes skattetrekk og du får ut lønnsslipp.

Se reglene for dette her.

For registrering i Altinn går du inn her