IBAN og SWIFT/BIC-koder - skatt og kommunale krav

Følgende IBAN og SWIFT/BIC gjelder for innbetaling fra utenlandskonto.

Skatt Ringebu

Konto for innbetaling av skatt: 6345 06 05206

IBAN: NO5363450605206

SWIFT/BIC: NDEANOKK

 

Skatt Sør-Fron

Konto for innbetaling av skatt: 6345 06 05192

IBAN: NO4363450605192

SWIFT/BIC: NDEANOKK

 

 

Kommunale krav Ringebu kommune

Bankkonto: 2095 52 55454

IBAN: NO81 20955255454

BIC/SWIFT: SPTRNO22

 

Kommunale krav Sør-Fron kommune

Bankkonto: 2095 07 72973

IBAN: NO71 2095 0772 973

BIC/SWIFT: SPTRNO22