KID-nummer for skatt

På skatteetatens internettsider kan du selv lage KIDnummer.

Du kan lage kidnummer både for personskatter og for arbeidsgiveravgift/forskuddstrekk ved å følge denne anvisningen.