Nyheter
Publisert 17.08.2018
Ingrid Lund 16

Torsdag hadde alle tilsatte i barnehager, skoler og SFO kursdag om hva som skal til for å skape et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehager, skoler og SFO.

Publisert 17.08.2018
Gammel_fotball.jpg

Ringebu kommune har søknadsfrist 1. oktober på søknad om spillemider.  Det skal søke elekronisk på www.idrettsanlegg.no.  lenke finner du nedenfor
https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Ta kontakt med oss så tidlig som mulig for oppstart av søknad og informasjon vedr. nødvendig dokumentasjon, registrering i anleggsregisteret og idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.

Skal det søkes om kommunal støtte til anlegget må dette varsles tidlig, senest 27.8, for politisk behandling i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid.

Ta kontakt med tjeneseenheten kultur på telefon 61284702/92463736 eller e-post anne.vestad@ringebu.kommune.no for informasjon. 

Søknadskriteterier finner du på www.idrettsanlegg.no

Publisert 16.08.2018
Logo.png

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (MGR) er et velfungerende selskap med 14 ansatte. Selskapet omsatte for 28,4 mill kr i 2017. MGR behandlet 7.124 tonn husholdningsavfall og 8.605 tonn næringsavfall i 2017. Kontorer er i Frya næringspark. MGR er utførende enhet på renovasjon på oppdrag fra kommunene. Renovasjonsgebyret er blant de laveste i landet.

Publisert 15.08.2018
Vennskap

Fåvang skole:
2.-7.klasse møter kl 08.15
1.klasse møter kl 09.00

Ringebu skole:
Alle elever møter på skoleplassen kl 08.30 

SFO Fåvang skole og Ringebu skole: 
Åpner til vanlig tid første skoledag.

Ringebu ungdomsskole:
Alle elever møter i Storsalen kl 08.30

Skoleskyss: 
På rutetabellene kan du lese deg fram til når omtrent bussen kommer til din holdeplass. Rute 420, 421, 422, 423, 424.

Et par elever er med buss som ligger i rutetabellen under langruter - rute 142.

Ellers er det mye nyttig informasjon om skoleskyssen på Oppland fylkeskommune, Opplandstrafikk. Dette anbefaler vi at dere tar en titt på. 

Drosjeelever må ta kontakt med drosjene (tlf 61 28 07 10) for å få vite hvordan drosja kjører.

 Alle skolene har oversikt over skoleskyssen. Spørsmål om skoleskyss kan stilles til Gry Aanna (tlf 61 283104 / Gry.Aanna@ringebu.kommune.no)

Skolerute 2018/2019

 

 

Publisert 03.08.2018
lås

Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til kulturminneplan 2018 - 2030 til offentlig ettersyn
jfr. LKU-045/18 vedtak.

Utvidet høringsfrist: 15. august  2018

Innspill merkes sak 15/66 og sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
e-post: post@ringebu.kommune.no
 

 

 

Publisert 02.08.2018
stock_logo[1]

Ringebu kommune har 2 bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i alderen 15-18 år, til sammen 10 enslige mindreårige. Tjenesten er organisert innen Helse og Mestring med egen avdelingsleder for bofellesskapene. Bofellesskapene er samlokalisert i Hageskogen med gåavstand fra landsbyen Ringebu.

Bofellesskapet har fokus på enkeltindividet, og ønsker at den enkelte skal få styrket selvfølelse gjennom mestring, omsorg og utvikling.

Ansatte skal veilede ungdommen i det daglige, og kartlegge hva den enkelte ungdommen har behov for å lære slik at ungdommen får den kunnskapen som er nødvendig for å kunne orientere seg i det norske systemet og ta gode valg for egen fremtid.

Vi søker nå etter dyktige tilkallings vikarer som kan være med på dette arbeidet.

Oppgaver:

Legge til rette for å delta i meningsfulle og normale aktiviteter, bistå i den daglige driften av boligen, støtte opp under bofellesskapets målsetninger og aktiviteter. Systematisk jobbing ut fra konkrete tiltaksplaner, samarbeid med andre instanser, veiledning og leksehjelp

Publisert 02.08.2018
Linåkertunet 2018

75 % SYKEPLEIER ved Korttids- og rehabiliteringsavdelingen

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Hjemmebaserte tjenester, Helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

Tjenestestedet er korttids- og Rehabiliteringsavdelingen ved Linåkertunet

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet

  75 % SYKEPLEIER i korttids- og rehabiliteringsavdelingen

  Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Hjemmebaserte tjenester, Helse og mestring og HDO Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser.

  Tjenestestedet er korttids- og Rehabiliteringsavdelingen ved Linåkertunet

  Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Gjerne relevant videreutdanning for omsorgsfeltet
Publisert 27.07.2018
Gammel_MGB logo

Det er ekstremt stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Publisert 23.07.2018
Logo Mattilsynet 1

Mattilsynet oppfordrer alle til å følge med på husdyrene i tørkeperioden. 

Publisert 12.07.2018
image

Det er tørketid og fare for at brønner og private vannkilder går tomme