Nyheter
Publisert 19.04.2018
Aksellast

Aksellastrestriksjoner, gjeldende fra mandag 23. april 2018, kl. 07.00.
Restriksjonene vil ikke bli kunngjort ved skilting, og gjelder inntil disse oppheves ved ny annonsering.

Publisert 19.04.2018

I kveld, 18.04.2018 ca kl. 21.00, gikk det et mindre sørpeskred ned mot Friisvegen like ved Bø-krysset i Vekkom. Sørpeskredet gikk delvis ut i Friisvegen og sperret ene kjøreretningen. Det har hele tiden vært mulig å passere området. Ringebu kommunes vakt har vært på stedet og gravemaskin er rekvirert for å grave vekk massen som kom ut i veibanen.

Det kan se ut som om bekken med sørpe har endret retning rett over for området der sørpeskredet kom. Det er mye vann som smelter i fjellet og kommer ned i bekkene nå, så Ringebu kommune oppfordrer alle til å holde et øye med utsatte bekkefar og områder. Ringebu kommunes vakttlf. er 400 28 333.

Publisert 17.04.2018
Halvor Aaby, foto Knut Olafsen

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt Ringebu kommunes kulturpris for 2018 i sitt møte 16.4.2018

Ringebu kommunes kulturpris for 2018 tildeles Halvor Aaby for hans arbeid for Ringebu historielag innen bl.a. slektsforskning og arbeidet med subskripsjon av gamle kilder skrevet på gotisk. Vi vil særlig trekke fram hans arbeid med verket Ringebu - heim og folk der han på en imponerende måte har samlet Ringebus slektshistorie.

Innbyggere har blitt gitt anledning til å sende inn forslag til kandidat til kulturprisen.  Prisen er på kr. 10 000, prismottaker vil bli hedret på Ringebu kommunes kulturkveld i løpet av høsten 2018. 

Foto: Knut Olafsen

Publisert 17.04.2018
Mette Strandlien

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt Ringebu kommunes kulturstipend for 2018 i sitt møte 16.4.2018.

Ringebu kommunes kulturstipend for 2018 tildeles Mette Strandlien. Stipendet gis som støtte til innkjøp av ny skytedress. Mette Strandlien har prestert på et høyt nivå over flere år og ble bl.a. Norgesmester i baneskyting i 2017. Hun ble kåret til Norges beste skytter i sin årsklasse i både 2016 og 2017. Levekårsutvalget setter pris på å kunne støtte henne i den videre satsingen

Kulturstipend kan søkes av enkeltpersoner for å fremme utvikling innen sitt område innen kultur eller idrett og er på kr 5.000.  Stipendiat blir hedret på Ringebu kommunes kulturkveld i løpet av høstenhøst

Publisert 17.04.2018

Muligheten for å søke om fast leie av kommunale lokaler eller bygg for høsten 2018 og våren 2019 er 1. mai 2018.

Publisert 17.04.2018
stock_logo[1]

Ledig 50 % nyopprettet fast stilling som psykolog innen tjenesteområde Helse og Mestring. Stillingen er forankret i tjenesten rus og psykisk helse og lokalisert ved Ringebu helsesenter sammen med helsestasjonen og legetjenesten. Tjenesten er under oppbygning og det kan etter hvert bli aktuelt med en utvidelse av stillingen.

 

Publisert 16.04.2018

Ringebu kommune har behov for vegnavn på en del nye veger. Dette gjelder både nybygde og regulerte veger, samt en veg som er stengt for gjennomkjøring. Navna vil også bli brukt ved tildeling av adkomstadresser til eksisterende og framtidige eiendommer.

Publisert 16.04.2018

Kartverket har varslet oppstart av navnesak for å avklare skrivemåten på stedsnavnet Annolsætra/Annorseter.
Den skrivemåten som blir bestemt for stedsnavnet vil også være retningsgivende for andre bruksområder som for eksempel i veg og adressenavn. I Ringebu kommune er navnet Annol/Annor også brukt på to veger: Annolsetervegen og Annollia.

I tillegg tar Kartverket opp navnesak for å fastslå skrivemåten for navnet Svensrud/Sveinsrud.

Publisert 12.04.2018
Brukerrådsforum 12

Brukerrådsrepresentantene møttes i dag den 12.04.2018 til et av de to felles årlige møtene som vi kaller brukerrådsforum. Et moment som representantene kom fram til i dag, er at brukerrådene ønsker å bli mer synlige for innbyggerne og deltidsinnbyggerne. Dette for at brukere av de kommunale tjenestene skal se at brukerrådsrepresentanter kan kontaktes både på det som er bra og det som har forbedringspotensiale.

Publisert 12.04.2018
Velferdsteknologiens ABC

KICKOFF: Vellykket oppstartsdag for Velferdsteknologiens ABC.