Brukerrådene ønsker mer kontakt med innbyggerne!

Brukerrådsrepresentantene møttes i dag den 12.04.2018 til et av de to felles årlige møtene som vi kaller brukerrådsforum. Et momentBrukerrådsforum 12 - Klikk for stort bilde som representantene kom fram til i dag, er at brukerrådene ønsker å bli mer synlige for innbyggerne og deltidsinnbyggerne. Dette for at brukere av de kommunale tjenestene skal se at brukerrådsrepresentanter kan kontaktes både på det som er bra og det som har forbedringspotensiale.

Brukerråd er en av flere måter for å sikre god brukermedvirkning i de kommunale tjenestene. Så langt har Ringebu kommune innført brukerråd innen helse- og omsorgstjenestene, skolene og barnehagene. Brukerrådet på den enkelte tjenesteenheten skal være med å sikre nyttig informasjon til og tilbakemelding fra brukersida. Denne brukes bl.a til å videreutvikle tilbudene og tjenestekvaliteten i tjenestene våre.