Busstransport for myke trafikanter gjennom anleggsområdet på Tromsnesvegen

Mandag 14. mai til og med onsdag 16. mai vil det være stor anleggsvirksomhet i Tromsnesvegen. Tidligere nevnte tiltak i forbindelse med oppfylling av vegen skal gjennomføres. Aktiviteten på anleggsområdet tilsier at det også må stenges for myke trafikanter. Det settes opp bussrute rundt anleggsområdet.

Det settes opp bussrute (mini-bussen fra Lex-bussen) fra Lundjordet i sør til Horten hus i nord, via Fåvang skole. Bussen vil gå i tidsrommet 07:00 – 17:00 mandag til onsdag denne uken. Anleggsområdet vil være stengt hele døgnet. Skoleelever fra Lundjordet til Fåvang skole slippes av og hentes på samme området som de som bruker taxi. Busstider fremkommer under, busstider henges også opp på holdeplasser.

Dersom det er spørsmål vedrørende den planlagte busstransporten rettes dette pr mail til Ringebu kommune ved Roger Skansgård: roger.skansgaard@ringebu.kommune.no

 

Busstider:

LUNDJORDET: (Lundjordsvegen/Tromsnesvegen)
Mot Skolen og Fåvang over Fåvangvegen.
07:45 – 08:45 – 09:45 – 10:45 – 11:45 – 12:45 – 13:45 – 14:45 – 15:45 – 16:45

HORTEN HUS:
Mot Lundjordet over Fåvangvegen.
09:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 – 16:00 – 17:00

SKOLEN:
Mot Lundjordet over Fåvangvegen.
Mandag 14. mai: 13:00
Tirsdag 15. mai: 12:15 og 14:15
Onsdag 16. mai: 13:00 og 14:15