Kunngjøringer av planvedtak - samlet oversikt

Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel) - Klikk for stort bilde

  • Kunngjøringsdato 20.02.2018: Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter Kvitplassen, planID 0520201107, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 31.01.2018, sak 012/18. Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.
  • Kunngjøringsdato 05.02.2018: Mindre endring av reguleringsplan for Varden, planID 0520201604, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 17.01.2018, sak 002/18. Saksprotokoll og plandokumenter er tilgjengelig via digitalt planregister.

Enkeltvedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, og klagen må være fremsatt innen 3 uker fra kunngjøringsdatoen, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Det er også adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. fvl. § 42.

Krav om erstatning og krav om innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Klage på enkeltvedtak, anmodning om utsetting, krav om erstatning eller innløsning rettes Ringebu kommune.

Tidligere kunngjøringer (kartsiden)

  • Kunngjøringsdato 22.12.2017: Reguleringsplan for Gudbrandsgard senter II, planID 0520201602, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 12.12.2017, sak 103/17.
  • Kunngjøringsdato 21.12.2017: Reguleringsplan for Stulsåa felt H6, planID 0520201502, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 12.12.2017, sak 104/17.
  • Kunngjøringsdato 16.11.2017: Reguleringsplan for Vy alpinhytter, planID 0520201605, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 30.05.2017, sak 043/17.
  • Kunngjøringsdato 16.09.2017: Mindre endring av reguleringsplan for Trabelia øst trinn 3, planID 0520201306, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 30.08.2017, sak 073/17.
  • Kunngjøringsdato 07.06.2017: Mindre endring av reguleringsplan for Kvitfjell hestesenter Kvitplassen, planID 0520201107, ble vedtatt av Utvalg for plan og teknisk i møte 10.05.2017, sak 035/17.
  • Kunngjøringsdato 27.04.2017: Reguleringsplan for fylkesveg 27 Muen rasteplass, planID 0520201601, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 21.02.2017, sak 004/17.
  • Kunngjøringsdato 11.04.2017: Reguleringsplan for Gullhaugkamp felt H15, planID 0520201505, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 28.03.2017, sak 018/17.
  • Kunngjøringsdato 03.11.2016: Reguleringsplan for Varden, planID 0520201604, ble vedtatt av Kommunestyret i møte 25.10.2016, sak 091/16.