LOKAL HØRING AV NAVNESAK - ANNOLSÆTRA OG SVENSRUD I RINGEBU KOMMUNE

Kartverket har varslet oppstart av navnesak for å avklare skrivemåten på stedsnavnet Annolsætra/Annorseter.
Den skrivemåten som blir bestemt for stedsnavnet vil også være retningsgivende for andre bruksområder som for eksempel i veg og adressenavn. I Ringebu kommune er navnet Annol/Annor også brukt på to veger: Annolsetervegen og Annollia.

I tillegg tar Kartverket opp navnesak for å fastslå skrivemåten for navnet Svensrud/Sveinsrud.

Saken sendes ut på høring til berørte parter, historielaget og annonseres på kommunens hjemmesider samt i de lokale avisene GD og Dølen. Høringsuttalelser innhentes og samordnes av kommunen og oversendes til kartverket og språkrådet for vedtak av skrivemåte.

Brevet fra Kartverket ligger her (PDF, 384 kB)

Brev fra Brekkom Utmarkslag med vedlegg kan du lese her (PDF, 7 MB)

Høringsfrist 10. mai.

Høringsuttalelser sendes til Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu

eller på e-post post@ringebu.kommune.no