Nasjonal pårørendeundersøkelse

. - Klikk for stort bilde Også i år vil vi i Pårørendealliansen (som er en pårørendeorganisasjon for pårørende) gjennomføre en Nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.
Pårørendeundersøkelsen 2016 fikk svar fra 3 127 pårørende. Dessverre var det bare 8 % menn som svarte på undersøkelsen. I år er målet vårt enda høyere både i forhold til antall respondenter og fordeling av kjønn! Vi håper også å få flere unge til å svare på denne undersøkelsen.
 
Vi stiller blant annet spørsmål om:
•       hva og hvor mye man gjør som pårørende
•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
•       påvirkning på egen helse
•       ønske om forbedringer
•       hvor man finner informasjon eller råd
 
Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.
Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag.

Her er link til uttalelsen: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/en-viktig-ressurs/id2578933/
For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det. Kommunen er den viktigste arenaen hvor pårørende bor og lever derfor henvender vi oss til dere.
 
Vi vil  sette pris på dere  kan hjelpe oss med å dele  denne undersøkelsen på kommunens nettsider og internt blant deres ansatte.
Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på:
 
https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN
 
Dere kan også gjerne dele via vår Facebookside eller Twitter
 
Vi håper på positiv respons!

Mvh Pårørendealliansen
www.parorendealliansen.no
Facebook: Pårørendealliansen
 

Publisert av Tone Heggelihaugen. Sist endret 12.01.2018