NAVNING AV NYE VEGER I RINGEBU KOMMUNE - FORSLAG PÅ NAVN

Ringebu kommune har behov for vegnavn på en del nye veger. Dette gjelder både nybygde og regulerte veger, samt en veg som er stengt for gjennomkjøring. Navna vil også bli brukt ved tildeling av adkomstadresser til eksisterende og framtidige eiendommer.

  • Pyntasetervegen blir delt av skiløype / bom og er ikke åpen for gjennomkjøring. Den øvre delen har adkomst fra Trabelivegen og bør få nytt navn. Vi har mottatt forslag om navnet «Raudhaugdalen», men ønsker også andre forslag.

         (se kart veg 10) (PDF, 809 kB)

  • I reguleringsprosessen  for utbyggingsområdet Varden ble det bedt om forslag på vegnavn på den nye vegen inne i utbyggingsområdet. «Vardenvegen er motatt som forslag. Stedsnavntjenesten anbefaler ubestemt form  på skrivemåten: Vardevegen. Vi ber om evt. merknader til dette 
     
  • Veger innenfor reguleringsplanen Segelstadseter – Tullikampen. 9 veger mangler forslag til vegnavn.

        (se kart med vegnavn nr. 1-9) (PDF, 5 MB)


Vi ber om at forslag på navn sendes til: Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu eller post@ringebu.kommune.no  innen 10 mai 2018.
(Kontaktperson: Jon Helge Silli