Opphevelse av aksellastrestriksjoner 2018

Aksellast opphevet - Klikk for stort bilde Med virkning fra tirsdag 15. mai 2018, oppheves aksellastrestriksjonene på kommunale veger i Ringebu kommune

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Plan og teknisk, tlf. 61 28 30 00