Redusert klimagassutslipp i Miljøfyrtårnkommunen.

Klimaavtrykk 2017 - Klikk for stort bilde

Kommunens målte klimaavtrykk tilsvarte i 2017 nær 1025 tonn CO2. 

Sett i forhold til sammenlignbart tall for 2016 en reduksjon på 56 tonn CO2, tilsvarende 5,7%.

Dette er en svært gledelig utvikling, og kommunen vil oppnå en enda kraftigere reduksjon inneværende år, når flere energisparetiltak (EPC) og utstrakt bruk av ladbare biler får helårsvirkning. Kanskje vil vi se hele 200 tonn i ytterligere reduksjon !

I 2016 var totalen 980 tonn CO2, altså noe lavere, men da MGR/Frya miljøstasjon ble sertifisert og medregnet først fra og med 2017 må dennes 101 tonn trekkes fra for å få sammenlignbare tall.

 

Reduksjonen på 56 tonn skyldes mest utfasing av oljefyrer, lavere diesel - og elektrisitetsforbruk.

 

Som diagrammet under viser så står energi for nær 4/5 av kommunens klimagassutslipp.

 

Les mer om dette og kommunens klima-og miljøarbeid her.

Klimaavtrykk-prosentvis fordelt 1 - Klikk for stort bilde