Reguleringsarbeid for skiløyper på Venabygdsfjellet - avsluttet

Kommunestyret vedtok 13.02.2018 å ikke legge ut forslag til reguleringsplan for skiløyper på Venabygdsfjellet på høring.Gammel_Venabygdsfjellet frampå - Klikk for stort bilde

Kommunestyret behandlet i møte 13.02.2018 sak 002/18 og fattet følgende vedtak:

 

1.      Kommunestyret vedtar med hjemmel i plan og bygningsloven §12-11 ikke å legge ut til offentlig ettersyn og sende på høring forslaget til reguleringsplan for turskiløyper på Venabygdsfjellet plan ID 0520201607.

2.      Kommunestyret ser ikke noe grunnlag for å gå videre med planen med det konfliktnivået som ligger der. Og som klart går fram i merknader og brev som ligger ved saken.