Snø på tak - når må du måke?

Hvilken snølast er taket ditt dimensjonert for å tåle? Det er viktig at byggeieren vet hvor mye snølast bygningen opprinnelig er dimensjonert for å tåle - kritisk snølast. Kritisk snølast er den snølast som taket tåler pr. m2, uten at sikkerheten mot brudd reduseres. Før denne snølasten nås, bør taket måkes.

Nedsnødde luftelyrer på taket. 

Mye snø og drivsnø vil kunne medføre nedsnødde taklyrer. Dersom du skal måke taket så husk også å sjekke at taklyrene/luftingen over tak er fri for snø. Dersom du ikke tenker å måke taket, kan det være lurt å likevel sjekke at taklyrene er frie for snø. Nedsnødde taklyrer vil redusere og noen ganger hindre varm fuktig luft å slippe ut, noe som kan medføre kondensering/ising og i verste fall vannskader som følge av dette.

NB. Sørg for at sikkerheten er ivaretatt under måkingen

snø_på_taket - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom byggherren selv ikke har oppbevart tegninger og beregninger fra den gang huset/hytta/bygget ble oppført, kan det være mulig å innhente opplysningene fra byggmesteren/leverandøren av  bygget. Imidlertid er det ofte slik at det ikke er tatt vare på eldre informasjon om bygningene. 

SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler: 

  • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se tabell under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer. 
  • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2 .
  • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 (Norsk Standard) for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2. Dette finner du også i Byggforskserien 471.041 "Snølast på tak. Dimensjonerende laster".
Snøtype og egenvekt Kritisk snølast
 150 kg/m2
Kritisk snølast
 250 kg/m2
Kritisk snølast
 350 kg/m2
Gammel snø
 (300 kg/m3)
0,5 meter 0,8 meter 1,2 meter
Våt snø
 (400 kg/m3)
0,4 meter 0,6 meter 0,9 meter