Nyheter

Vinterfesten 2018

Logo_vinterfest_jubilem_2018.png - Klikk for stort bilde 19. februar starter årets Vinterfest.  Og tro det eller ei, vi har gleden av å tilby hele 36 arrangement i jubileumsåret 2018.  Du finner et bredt spekter av arrangement både for liten og stor.  Takk til alle lag og foreninger som år etter år legger ned store ressurser for å skape Vinterfesten i Ringebu.
Under finner du programmet.  Følg oss gjerne på Facebook Vinterfesten for å se alle detaljer og oppdateringer https://www.facebook.com/vinterfesteniringebu/


 

Publisert 22.02.2018
stock_logo[1]

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; helse og mestring, heldøgnsomsorg og hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge­lige ressurser. Hele tjenesten er organisert under en turnus med vikarpool. Alle i turnusbasert tjeneste har arbeid hver tredje helg, og vi har egne nattvakter. Stillingene i vikarpool server alle områder, og arbeider en ekstra helg på 12 uker. Ringebu har vært gjennom en prosess der vi har tilpasset oss de nye kravene jamfør samhandlingsreformen og framtidige planverk.

Publisert 22.02.2018
penger

 Fellestjenesten har en sentral rolle i organisasjonen med viktige felles stabs- og støttefunksjoner innen flere områder som HR/personal, økonomi, arkiv, IKT, lønn, innbyggertorg under utvikling, politisk sekretariat, valgarbeid og kantine. Vår visjon er at alle møter med Ringebu kommune skal være gode møter. Ringebu kommunes verdier – raus, solid og spenstig.

Publisert 20.02.2018
stock_logo[1]

Vi søker en som vil være med å lede en aktiv og innovativ hjemmebasert tjeneste og være en del av en helhetlig ledelse innen helse og omsorg.

Helse og omsorg er organisert i tre tjenesteenheter: hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og linåkertunet HDO. Hjemmebaserte tjenester består av tre avdelinger med hver sin avdelingsleder i 100 % administrativ stilling. Fra 01.05.2018 er det ledig stilling som avdelingsleder for hjemmetjenesten sør og korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Tjenesten er lokalisert på Linåkertunet Bo og rehabilitering på Fåvang.

Vi søker deg som er Inkluderende, strukturert, lojal, innovativ, har gode samarbeidsevner, evne til god konfliktløsning og tørr å ta avgjørelser.

Publisert 19.02.2018
Midlertidig forbud mot tiltak-gateløp

Utvalg for plan og teknisk har i sak 105/17 gjort vedtak om midlertidig forbud mot tiltak i Ringebu sentrum. Forbudet er kun knyttet til tiltak som fører til annen bruk enn forretningsformål av lokaler i første etasje ut mot sentrumsgatene.

Publisert 19.02.2018

Aktører i byggebransjen inviteres til åpent møte om tilsyn etter plan-og bygningsloven (pbl.) med tilhørende lovverk.

Publisert 16.02.2018
strategi og utvikling-7837_foto_Tor-Ivan_Boine

Nå har DU mulighet til å få en fast 100 % rådgiverstilling i Ringebu, det attraktive midtpunktet i Gudbrandsdalen!

Publisert 16.02.2018
vaktmestere vs renholdere-6430_foto_Tor-Ivan_Boine

Vil du være med på å utforme framtidas arbeidsgiverpolitikk i Ringebu kommune? HR-lederen setter dagsorden for Ringebu kommune som arbeidsgiver, i samråd med rådmannen og ledergruppen.
 

Publisert 16.02.2018
Gammel_Eiendomsskatt

Med hjemmel i «Lov om eiendomsskatt til kommunene» er liste over eiendomsskattetaksterog utligna eiendomsskatt for skatteåret 2018. 

Publisert 16.02.2018
Gammel_Ringebu kommunevåpen - kvadrat (artikkel)

Store snømengder og periodevis streng kulde gjør at forholdene nå er svært tøffe og ekstraordinære, spesielt for rådyr, men også andre viltarter. Kommunestyre i Ringebu har 13. februar 2018 gjort vedtak om å innføre ekstraordinær båndtvang for hunder i Ringebu kommune.

Publisert 15.02.2018
Bente K

Vi gratulerer Bente K. Stenumgård med bestått fagprøve som Helsefagarbeider. Vi ønsker henne lykke til i sitt arbeid som Helsefagarbeider.