100 % Fast stilling som Avdelingsleder ved Korttidsavdelingen på Linåkertunet

image - Klikk for stort bilde

Helse og omsorg er organisert i tre tjenesteenheter: hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og Linåkertunet .

Korttidsavdelingen er lokalisert på Linåkertunet Bo og rehabilitering på Fåvang.

Korttidsavdelingen har 12 sengeplasser har 10 årsverk. Stillingen som avdelingsleder er

100 % administrativ. Stillingen krever en person som har evne til innovasjon og omstilling og som trives med utfordringer. Vi kan tilby et tverrfaglig teamarbeid og et engasjerende ledersamarbeid.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ledererfaring og lederutdanning vektlegges.
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Relevant kompetanse innen saksbehandling, turnusprogram og fagprogram innen Helse og omsorg

      Personlig egnethet for stillingen:

 • Du trives med å lede, skape samhold og et godt arbeidsmiljø for kunnskapsmedarbeidere med høy faglig integritet
 • God samarbeid og kommunikasjonsevne i forhold til pasienter, pårørende, ansatte og samarbeidende helsepersonell
 • Du er tydelig og trygg i lederrollen, er besluttsom, tillitsvekkende og har tydelig kommunikasjon
 • Kunnskap om pasientforløp og forbedringsmetoder
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

           Arbeidsoppgaver:

 • Faglig overordnet ansvar for avdelingen
 • Sikre fleksibel ressursbruk innenfor gitte rammer
 • Jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø
 • Bidra til engasjerte og ansvarliggjorte medarbeidere
 • Oppfølging av budsjett og regnskap i sammen med tjenesteleder
 • Daglig vedlikehold av turnus, innleie og avtaler
 • Videreutvikling av tjenesten i samarbeid med fagansvarlig
 • HMS arbeid og avviks håndtering
 • Oppfølging av sykmeldte/IA, medarbeidersamtaler, personalmøter, personalreglement og bidra til god informasjonsflyt

 

Vi kan tilby:

 • En spennende lederstilling med utvikling av avdelingen i fokus.
 • Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø med kompetente kollegaer.
 • Varierte og utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du inngår i lederteam sammen med avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg.

 

Stillingen er ledig for tiltredelse 1.mai 2019.

Søker må ha førerkort. Menn oppfordres til å søke.

 • lønn etter avtale

  Søknadsfrist: 01.03.2019

  Saksnr. : 19/304

  Spørsmål om stillingen kan rettes til:

  Tjenesteleder for hjemmebaserte tjenester Marit V. Førlandsås, telefon 479 07 996

  eller e-post mvf@ringebu.kommune.no

  Tjenesteleder for Linåkertunet Mona F. Knudsen telefon 952 83 063 

  eller e-post mfk@ringebu.kommune.no

  Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

  Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”selvbetjening” og ”søknad på stilling”.

  Søknaden må merkes med saksnr .: 19/304