2 års engasjement/prosjektstilling innenfor by- og stedsutvikling

Vi søker noen som brenner for bærekraftig landbyutvikling!

Klikk for stort bilde Ringebu kommune skal revidere reguleringsplan for sentrum, og oppretter en egen prosjektstilling for gjennomføring av analyse- og prosessarbeid. Målet er å sikre en attraktiv og klimavennlig utvikling av Landsbyen Ringebu. Vi ønsker å legge ned et betydelig arbeid i form av analyse, utredninger og medvirkning, og trenger en prosjektmedarbeider med engasjement og kompetanse innen tettstedsutvikling, medvirkning og kreative prosesser.

I stillingen skal du arbeide med å innhente analyser og grunnlagsdokumenter som grunnarbeid for reguleringsplanprosessen. Deretter vil arbeidet gå over i en formell reguleringsplanprosess. I arbeidet er det viktig at ulike samfunnsgrupper blir involvert og hørt gjennom en bred og kreativ medvirkningsprosess.

Prosjektstillingen vil inngå i avdeling for plan, byggesak, kart- og oppmåling med til sammen 8,5 årsverk. Avdelingen ligger under plan og tekniske tjenester med til sammen 54 ansatte.

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en selvstendig prosjektmedarbeider med engasjement for bærekraftig og klimavennlig
by- og tettstedsutvikling. Du har kompetanse innenfor arealplanlegging eller samfunnsplanlegging, eller annen relevant høgskole-/universitetsutdanning. Vi legger ellers vekt på at den som ansettes:

  • Har erfaring og kjennskap til kreative prosesser og medvirkning
  • Har prosjekterfaring
  • Har evner til å jobbe både selvstendig og i team
  • Har god skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø

Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende.

 

Vi kan tilby:

  • Varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til utvikling av Ringebu sentrum
  • Et trivelig og godt arbeidsmiljø
  • Fleksitidsordning
  • Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP

Stillingen er ledig fra: snarest.

Søknadsfrist 03.02.2020

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte Ingrid Isumhaugen Olsen på telefon 93450299 eller e-post; ingrid.isumhaugen.olsen@ringebu.kommune.no.

Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen ”Søknadssenter” og ”Ledige stillinger”. Søknaden merkes «Prosjektstilling sak 20/46».

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.