4-årig prosjektstilling som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger

Klikk for stort bildeSammen med Nye Veier planlegges det for en ny E6 gjennom hele kommunen de kommende årene. Planarbeidet, som er den desidert største plansaken kommunen har hatt i de siste årene, er nå i oppstartfasen med planlagt vedtak av plan i slutten av 2022. Erfaringsmessig trengs det også påfølgende revisjoner av andre planer etter vedtaket av en så viktig og stor plan. Dessuten har kommunen et stort behov for å rullere kommuneplanens arealdel og revidere andre kommunale planer/temaplaner som blant annet kommuneplanens samfunnsdel, klima- og energiplan, boligpolitisk plan, næringsplan, kulturminneplan og trafikksikkerhetsplan.

Kommunen vil styrke plangruppen med en erfaren kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger i en fireårig prosjektstilling hvis hovedoppgaven er å følge E6-planarbeidet. Prosjektstillingen vil også delta i rullerings- og revideringsarbeidet av overordnede planer nevnt ovenfor. Prosjektstillingen kan gå over til fast stilling eller forlenges dersom trykket på planarbeidet vedvarer. Kommuneplanleggeren/samfunnsplanleggeren vil inngå i en relativ stor plangruppe på 4 ansatte i avdeling for plan, byggesak, kart og oppmåling med totalt 12 ansatte. Avdelingen har i tillegg lyst ut en fast stilling som arealplanlegger.

Stillingens arbeidsoppgaver vil være:

 • E6-planarbeidet (delta, saksbehandle, lede prosesser, koordinere intern og ekstern)
 • Rullering av kommuneplanens arealdel (delta, lede prosesser, koordinere intern og ekstern, utarbeidelse av plandokumenter)
 • Delta i revidering av kommunale planer/temaplaner (delta, lede prosesser, koordinere intern og ekstern, utarbeidelse av plandokumenter)
 • Delta i andre planarbeid ved behov og kapasitet
 • Endring i arbeidsoppgaver (innen samme planprosess og -arbeid) kan skje ved intern omorganisering av plangruppen

Kvalifikasjoner:

 • Minimum mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning
 • Noen års erfaring innen overordna planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en stor fordel om du også har:

 • Erfaring innen store eller komplekse plan- og strategisk arbeid
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling
 • Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt
 • Erfaring med medvirkningsprosesser og ulike verktøy for medvirkning
 • Erfaring og er komfortabel med å snakke foran forsamlinger
 • Mulighet til rask tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi kan tilby:

 • En viktig jobb som stake ut veien for fremtidig utvikling i kommunen
 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer
 • Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP
 • Meget konkurransedyktig lønn
 • Hjemmekontorløsning
 • Snarlig tiltredelse

Søknadsfrist 25. april 2021.

Søknad med vedlegg sendes via https://www.ringebu.kommune.no/sd/skjema/RKO062/.

Merk søknaden med saksnummer 21/753.

Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.