94,89 % Vikariat som sykepleier/vernepleier

ringebu_logo - Klikk for stort bilde

Linåkertunet Bo og Rehabilitering har ledig svangerskapsvikariat som sykepleier/vernepleier
i 94,89 % stilling.
Stillingen er tilknyttet Linåkertunet, Hel Døgns Omsorgsboliger tilrettelagt for demente.

Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; Helse og Mestring, Heldøgnsomsorg og Hjemmebaserte tjenester. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjenge¬lige ressurser.

Stillingen er klar for tiltredelse fra 19.06.2017.

 

Arbeidsoppgaver

- Planlegge og gi god sykepleie og stell til beboere ved Linåkertunet HDO
- Dosering/kontroll av legemidler og utføre ulike sykepleieprosedyrer.
- Samarbeid med pårørende, kollegaer og eksterne samarbeidspartnere.
- Veiledning og opplæring av kollegaer og studenter.

Ønskede kvalifikasjoner

- Autorisert sykepleier/vernepleier, gjerne med relevant videreutdanning
- Faglig engasjert og lojal
- Evne til å arbeide selvstendig og til å tenke helhetlig vil bli sterkt vektlagt
 
Vi kan tilby
- interessante og utfordrende oppgaver
- varierende arbeidstid,
- arbeide med dyktige fagpersoner i et godt arbeidsmiljø
- faglige utviklingsmuligheter

For stillingen gjelder:

* Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
* Tilsettingsvilkår i hh. til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
* Kommunen har gode forsikrings- og pensjonsvilkår
* Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Hovedregelen er at søkerlister ikke er unntatt offentlighet, jfr. Offentliglova § 25. Dersom du ønsker at ditt navn ikke skal offentliggjøres, ber vi om din begrunnelse for dette i søknadsteksten.

Kun elektronisk søknad vil bli vurdert.
Denne finner du på vår hjemmeside: www.ringebu.kommune.no
Trenger du hjelp til dette, ta kontakt med: resepsjonen Linåkertunet telefon 61 28 33 01.

Stillingstype: Vikariat

Lokasjon: Linåkertunet HDO, Fåvang

Kontakter: Britt Karen Hagen, Avdelingsleder: 40 41 18 65

Søknadsfrist: 28.04.2017
Intervju og tilsetting vil bli gjort fra uke 19.
Søknad må merkes med saks.nr.: 17/862