Viktig melding

Åpent møte 2. mai - kommuneplanens arealdel

Gammel_Sola bryter gjennom sørover dalen.jpgKommuneplanens arealdel ligger ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn.

​Det blir åpent møte tirsdag 2.mai kl 19 på rådhuset (kantina).


Les mere om saken her.