Arealplanlegger - Fast 100 % stilling

Kommunevåpen ringebu - Klikk for stort bilde Kommunen har mange og store oppgaver innen planområdet som ny E6 gjennom Ringebu, reguleringsarbeid for Ringebu kommune sine sentra, Ringebu og Fåvang og mange private reguleringsplaner. Har du relevant fagkompetanse, interesse for arealplanlegging, GIS og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen?

Den ledige stillingen er en del av et team planleggere og inngår i avdeling for plan, byggesak, kart- og oppmåling med til sammen 7,5 årsverk.

Arbeidsområde:
Omfatter i hovedsak behandling av private reguleringsplaner og utarbeiding av arealplaner i kommunal regi. Dette inkluderer saksforberedelse til politisk behandling, medvirkning og samarbeid med kommunens innbyggere, myndigheter, utbyggere og andre interessenter. Deltakelse i oppbygging og administrering av kommunens digitale arealplanbase, som er basert på GISLINE.

Kvalifikasjoner:
Vi søker etter en arealplanlegger/sivilingeniør/høyskoleingeniør med planfaglig kompetanse, eller person med annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning.

Vi legger ellers vekt på at den som ansettes:

  • har evner til å arbeide selvstendig, men også i team, er initiativrik og kreativ.
  • har god erfaring med bruk av digitalt planverktøy til produksjon og forvaltning av arealplaner.
  • har kjennskap til offentlig saksbehandling etter plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk.
  • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og er serviceinnstilt.
  • er positiv og bidrar til å bevare og videreutvikle et godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være redelige, profesjonelle, nyskapende og inkluderende.

Vi kan tilby:

  • varierte og spennende planoppgaver i tilknytning til kommunens utvikling.
  • et trivelig og godt arbeidsmiljø.
  • fleksitidsordning.
  • lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP.
  • ledig fra: snarest.

Søknadsfrist: 01.03.2019
Søknaden må merkes med saksnr. 19/408

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova  §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK,
en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos  Jostein Gårderløkken på telefon 61 28 30 72 eller e-post jga@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema».

Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.