Viktig melding

Driftsleder transport og logistikk

MGR IKS søker Driftsleder innen transport og logistikk. 

MGR IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Virksomheten omfatter innsamling, transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall og drift av et sorteringsanlegg og betjente miljøstasjoner i fjellområdene.

Les mer om fullstendig utlysningstekst og søknadsfrist