Viktig melding

Enslige mindreårige flyktninger til Hageskogen på nyåret

ringebu_logoRingebu kommune fikk før helga den endelige bekreftelsen på at 10 enslige mindreårige flyktninger blir fordelt til Ringebu og bosatt i bofellesskapet i Hageskogen, slik det har vært forutsatt. De første 5 kommer i januar-februar og de 5 siste blir bosatt senere på vinteren. IMDI skriver til Ringebu kommune at det nå er betydelig færre enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes, og at prosessen med å avgjøre fordeling har tatt tid.

 

For kommunens del er det greit at de første blir bosatt på nyåret. - Vi er nå i slutten av november, og å bemanne opp for bosetting i desember og jula ville vært svært krevende. I og med at kommunestyrets vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger blir realisert fullt ut, får det ingen negative budsjettmessige konsekvenser, og planleggingen kan sluttføres. 

Kommunestyret vedtok sist vinter bosetting i tråd med anmodningen fra IMDI, herunder bosetting av 5 enslige mindreårige flyktninger i 2016 og 5 til i 2017. I mai gjorde kommunestyret vedtak om å bygge om Hageskogen bofelleskap til formålet. Det ble en knapp byggetid, men de 5 første leilighetene står klare 1. desember.

Leder av bofellesskapet begynte i jobben 1. oktober, og har arbeidet med planlegging av bemanningsturnus, møblering og utstyr i detalj. Øvrige stillinger har vært utlyst, men tilsettingsprosessen ble stanset i påvente av avgjørelse i IMDI. Nå gjenstår det å planlegge ferdig, tilsette personale, kjøpe inn møbler og utstyr og ha alt klart til på nyåret.

Norsk flyktningpolitikk har endret seg radikalt det siste året, noe som har ført til at langt færre flyktninger skal bosettes i norske kommuner. Gjennom høsten har det derfor hersket stor usikkerhet i forhold til hvor mange enslige mindreårige flyktninger som faktisk skulle bosettes i Ringebu kommune. Ringebu kommune tilpasser Hageskogen til formålet, og har investert 3,6 mill kr i dette.  

- Vi trakk noen lettelsens sukk før helga, da det ble klart at alt blir som planlagt, og at alle 10 kommer på plass, sier rådmannen. Da slipper vi å ta tak i nok en ombyggingsprosess.

Hageskogen skulle etter opprinnelig plan bygges ut med flere boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Kommunestyrets vedtak i mai innebærer bygging av et helt nytt bofellesskap for disse, med realisering i 2018. Eksisterende bygg i Hageskogen har fått en sårt etterlengtet ansiktsløftning og er bygd om til bofellesskap for 10 enslige mindreårige flyktninger i alderen 15 – 18 år. 

Avgjørelsen i IMDI innebærer at kommunen for fullt kan starte planleggingen av det nye bofellesskapet for mennesker med nedsatt funksjonsevne på nyåret. Dette bofellesskapet skal romme 11 boliger og en avlastningsbolig. Byggetomta ble kjøpt i vår. Bygging og drift er finansiert og innarbeidet i vedtatt økonomiplan.