Viktig melding!

Ettersøkspersonell - Fallviltmannskap - Ny søknadsfrist

Fallviltgruppa er Ringebu kommunes organ for å ivareta kommunens praktiske oppgaver med fallvilt. Ut over oppgaver med ettersøksarbeid, kan fallviltgruppa nyttes til praktisk arbeid vedrørende avlivning, transport og klargjøring av omsettbart kjøtt, samt arbeid med skadegjørende vilt og ettersøk under ordinær jakt. 

Ringebu kommune søker etter 1 fallviltjeger som skal supplere eksisterende fallviltgruppe. Nåværende medlemmer har avtale frem til 01.09.2028, og utlyst stilling vil ha samme varighet. Første 6 måneder vil være prøveperiode. Arbeidet er oppdragsbasert.   

Fallviltgruppa skal bestå av 7 jegere som deltar i en vaktordning hele året. Arbeidet som fallviltjeger er ment å være et bierverv til annen hovedinntekt. Arbeidet er utpreget selvstendig og arbeidsmengden vil være hendelsesstyrt ( ca. 10 – 100 oppdragstimer årlig). 

For fullstendig stillingsutlysning