Viktig melding

Fast 100 % sykepleierstilling i hjemmetjenesten hvorav 20 % som kreftkoordinator.

Stillingens arbeidsområde:
Stillingens innehaver er ansatte i hjemmetjenesten Ringebu og deltar i direkte tjenesteyting overfor pasienter. 
Hos oss vil du møte mange gode arbeidskollegaer som gjenspeiler mangfold av kompetanse og ulike erfaringer.  Vi jobber i team med stor grad av selvstendighet og med pasientsikkerhet i fokus. Hverdagen er variert, og vi samarbeider tett med ulike fagmiljøer internt i kommunen som fastlegetjenesten, korttidsavdelingen, tildelingskontoret, psykisk helse og flere områder i spesialisthelsetjenesten. Vi bruker digitale løsninger som LMP journalsystem på smarttelefon og har et økt fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger. Vi har kompetanseplan som benyttes aktivt med blant annet jevnlig kurs og faglunsjer.  

Kvalifikasjoner:  

 • Vi søker en person som er autorisert sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie og/eller palliativ sykepleie
 • Løsningsorientert, fleksibel og samarbeidsvillig  
 • Faglig oppdatert, erfaring fra feltet og personlig egnethet vil bli vektlagt  
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne  
 • Stillingen krever god fysisk og psykisk helse  
 • Må ha førerkort klasse B. 

 Vi kan tilby:  

 • Arbeidstid 35,5 t/uke med arbeid hver 3 helg.  
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et trivelig miljø  
 • Mulighet for deltakelse i tverrfaglig team og møter  
 • Kommunen legger til rette for kurs og videreutdanning/spesialisering i henhold til tjenestenes kompetanseplan.  
 • Det må regnes med en del kjøring gjennom oppsøkende tjenester i brukerens eget hjem som kreftkoordinator. Søker må kunne disponere egen bil selv om vi har tjenestebiler.

Kreftkoordinat rollen

 • Kreftkoordinator får en fast kontordag i uken. 
 • Kreftkoordinator skal i første omgang ivareta de i Ringebu og Fåvang som ikke mottar tjenester fra helse og omsorgstjenesten. De som alt mottar hjemmetjenesten eller har korttidsopphold ivaretas i hovedsak av tjenesten. Kreftkoordinator og kreftkontakter i kommunen skal ha samhandlingsarena.
 • Kreftkoordinator skal ha god kunnskap om kreftsyke og alvorlige syke, se pårørendes behov i alle faser av et sykdomsforløp.
 • Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til alle som har eller har hatt kreft og deres pårørende, og skal gi tilbud om samtaler, informasjon, råd og veiledning.
 • Kreftkoordinator har god oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen.
 • Målet er å bidra til trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen - og mellom den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere deltar i sykepleienettverket for kontaktsykepleiere for alvorlig syke.
 • Har gode ferdigheter i samhandling og evne til å skape gode relasjoner til brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. 
 • Evner å være ansvarsfull, ta initiativ, arbeide selvstendig og løse utfordringer.
 • Kan bidra til kompetanseheving gjennom undervisning og veiledning av kollegaer.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Informasjon om stillingen 

Tjenesteleder Marit V. Førlandsås , 47907996 eller mail: Marit.Vestad.Forlandsaas@ringebu.kommune.no

Avdelingsleder Venke Kjos 474 85 689 eller mail: venke.kjos@ringebu.kommune.no 

Søknadsfrist: 05.03.24

Søknaden merkes med saksnr.: 24/669

Kopier av vitnemål og attester ber vi om at du tar med på et evt. intervju

Interne søkere har fortrinnsrett, og ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknad på ledig stilling». Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 

For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. 

Egenerklæringsskjema MRSA