Viktig melding!

Høring og offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale for reguleringsplan for Svangvollane Midtre

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger og offentlig ettersyn av utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Svangvollane Midtre. 

 

Frist for merknader: 29. juli 2024

Utbyggingsavtale for Svangvollane midtre (PDF, 0 B)

 

Eventuelle spørsmål rettes til:
Torun Agdestein, tlf.: 980 28 450
torun.agdestein@ringebu.kommune.no