Viktig melding

Hvordan skal Ringebusamfunnet lykkes?

Kommuneplanens samfunnsdel - Klikk for stort bilde Tor Ivan Boine

Ringebu kommune reviderer kommuneplanens samfunnsdel. Vi trenger din mening om hvordan vi sammen skal lykkes med satsing fram mot 2035.

Hvordan kan Ringebusamfunnet oppleves som:

  • et godt sted å bo, leve og arbeide?
  • et godt og inkluderende vertskap med særpreg, trivelige møteplasser, spennende sentrumsområder og spenstige opplevelser?
  • et godt valg for bosetting?
  • et samfunn med et blomstrende og bærekraftig næringsliv med idéutvikling og nyskaping?
  • et samfunn tilrettelagt for et aktivt og godt liv med et rikt kulturtilbud?

 

Vi arrangerer åpent møte på Tromsvang, onsdag 31. mai kl 19:00. Formannskapet og representanter fra administrasjonen er til stede. Bli med å utvikle din egen fremtid i Ringebusamfunnet!

Møtet overføres også digitalt (strømmes) på denne adressen:
Strømming av åpent møte

Opptaket lagres og kan spilles av i etterkant.

Innspill kan gis her:

Bo

Leve

Arbeide

Beredskap

Det gis mulighet for innspill digitalt fram til 7. juni.
 

Presentasjon fra åpent møte 31.05.2023 (PDF, 916 kB)

 

Se også:

Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet med en samling fakta om Ringebusamfunnet.

Folkehelseoversikt 2022 (Folkehelseinstituttet) (PDF, 2 MB)

Oppvekstoversikt 2022 (Folkehelseinstituttet) (PDF, 2 MB)

Innlandsstatistikk

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Jan Magne Langseth