Informasjon om coronavirus

Det er lagt ut tre plansjer utarbeidet av Helsedirektoratet på hjemmesiden til Fylkesmannen i Innlandet
(se rød lenke til siden lenger ned)

Her finner du på høyre side under "Dokumenter" følgende:

  • vaner som forebygger smitte
  • informasjon til reisende på tre språk
  • møter du personer som nylig har vært i områder med risiko for smitte med nytt coronavirus

Lenke til informasjonen på siden til Fylkesmannen i Innlandet

    Personer som utvikler tegn på luftveisinfeksjon i løpet av de første 2 ukene etter hjemkomst fra Hubei-provinsen i Kina, eller som nylig har hatt kontakt med reisende fra Hubei-provinsen, skal ringe lege før de oppsøker hjelp. Dette for å hindre ytterligere spredning av viruset. 

    Oppdatert informasjon om coronaviruset finner du på sidene til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

    Kommuneoverlegen i Ringebu følger situasjonen fortløpende, og legekontoret vil i tiden fremover innhente informasjon om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer hos pasienter med tegn til akutt luftveisinfeksjon, samt iverksette nødvendige rutiner.