Viktig melding

Informasjon om Fåvang sentrum - pr november 2016

Gammel_RK_KLODE_farge-01 (2).jpgEntreprenør har nå trappet ned aktiviteten i Fåvang sentrum. Arbeidene tas opp igjen så snart som mulig til våren 2017, med en kontraktsfestet ferdigstillelse til 1. juni 2017. 

I tiden fremover vil det pågå montering av gatelys, graving av kabeltraseer og flytting av to trafostasjoner for Gudbrandsdal energi. Gravingen for Gudbrandsdalenergi vil pågå bak Fåvang torget og på riggområdet ved Nesseparken. Gatelysene på de kommunale vegene tilkobles fortløpende. Mens gatelys som tilhører Statens vegvesen ikke kan settes i drift før flyttingen av trafoen bak Fåvangtorget er i orden, og når Statens vegvesen har formelt godkjent oppsettet av belysningen. 
 
Området foran Fåvang torget ble dessverre ikke ferdig asfaltert, men området fylles opp og gjøres best mulig for bruk gjennom vinteren. Fundament til juletre er på plass, og strøm til juletrebelysningen skal være klar slutten av november. Fundamentet til det planlagte taket håper entreprenør å ferdigstille før jul, men dette kommer an på værforholdene.