Intern utlysning 65,73 % fast stilling som nattvakt ved Tilrettelagte tjenester bolig.

Klikk for stort bilde Helse og omsorgstjenesten er organisert i tre områder; hjemmebaserte tjenester, helse og mestring og heldøgns tjenester Linåkertunet. Tjenesten er enhetlig og vi vektlegger fleksibel bruk av tilgjengelige ressurser. 
Tjenestestedet er for tiden Tilrettelagte tjenester bolig.
 

Kvalifikasjoner:  

•    Autorisert helsefagarbeider
•    Relevant kompetanse innen IKT 
•    Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, jobber selvstendig og fleksibelt. Bidrar til et godt arbeidsmiljø. Interesse og engasjement for fagfeltet.
•    Endringsvillig og løsningsorientert.
•    Stillingen krever god fysisk og psykisk helse.
•    Personlig egnethet vil bli vektlagt
•    Må ha førerkort klasse B

Informasjon om stillingen:
For mer informasjon kontakt avdelingsleder Ingjerd Kristiansen på telefon 412 18 232 eller mail: ingjerd.kristiansen@ringebu.kommune.no 
Søknadsfrist: 10.07.2020
Søknaden merkes med saksnr.: 20/3846

Intervju og tilsetting vil bli gjort i løpet av uke 29.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «søknadssenter» og «ledige stillinger». Stillingen krever politiattest. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
Vi vil gjerne se deg som vår nye medarbeider!