Kommunebesøk i Meldal

Klikk for stort bildeTo tjenesteledere innen Helse og omsorg har vært på kommunebesøk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag for å snakke om de omstillingsprosesser som tjenesten har gjennomført de senere årene. Det var RO (Resurssenteret for omstilling i kommunene), som anbefalte Meldal kommune å ta kontakt med Ringebu.

Klikk for stort bildeMeldal skal gjennom lignende prosesser som det Ringebu har gjennomført.Tema for dagen var tildelingg av tjenester, byggeprosess, omstilling fra institusjon til helsdøgns omsorgsboliger, organisatoriske omstillingsprosesser og fornyings-/innovasjonsarbeid. Mange tilhørere både politikere med ordfører i spissen, brukerutvalg, rådmannsledelse, ledere innen helse og omsorg og andre ansatte møtte for høre på Ringebu sine erfaringer.

Det er lærerikt og utveksle erfaringer og bli kjent med nye kommuner. Tilhørerne var interesserte og hadde mange spørsmål om det arbeidet som har vært gjennomført. Ønsker Meldal lykke til med omstillingsprosessen!