Viktig melding

Kommuneplanens arealdel 2014-2026

Ved eventuelle spørsmål, kontakt:
Wenche Hagestuen Dale:
Tlf.: 61283096
E-post: wenche.dale@ringebu.kommune.no

Alle journalførte dokumenter i saken finner du nedenfor:

Arkivsak 08/114

Kommuneplanens arealdel var ute til 3. gangs høring og offentlig ettersyn i vår/sommer (2017). Det er fortsatt innsigelser til planen (villrein og jordvernhensyn). Det vil bli mekling i løpet av høsten. Planen ventes vedtatt tidligst på nyåret 2018. Dersom mekling ikke fører frem, vil planen bli sendt til departementet. Da kan det gå ytterligere 1-2 år før avgjørelse av planen.