Koronavirus - Informasjon om politiske møter og saksbehandling

Klikk for stort bilde   

Politiske møter og saksbehandling går sin gang i Ringebu kommune. Kommende uke vil utvalget for plan og teknisk, administrasjonsutvalget, formannskapet og levekårsutvalget avholde møter. Uka etter vil utvalg for miljø, utmark og landbruk ha møte. Alle møtene gjennomføres som fjernmøter. Møtetidspunkter og saksdokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmesider som vanlig. Neste møte i kommunestyret er 28. april, og deretter 26. mai. Sannsynligvis vil også disse møtene bli gjennomført som nettmøter.

Ringebu kommune bestreber seg på å opprettholde en effektiv saksbehandling. Mange planlegger å komme i gang med små og store byggeprosjekter framover våren. Ikke minst i disse tider er det viktig at næringslivet kan opprettholde sin virksomhet og sysselsette flest mulig. Takket være nettbasert saksbehandling med bruk av elektroniske dokumenter går byggesaksbehandlingen, og arbeid med reguleringsplaner stort sett som vanlig.