Ledig 1 års vikariat som teater/dramalærer ved Ringebu kulturskole i 10,86% stilling

Tor Ivan Boine Ringebu kulturskole har ledig vikariat som drama/teaterlærer i 10,86% tilling fra 1.8.22 til 31.7.23

Ringebu kulturskole ble opprettet i 1979 og er den eldste kulturskolen i Gudbrandsdalen. Vi holder til på Kaupanger, i sentrum av Ringebu. Kulturskolen sorterer under tjenesteenheten kultur bestående av avdelingene kultur, kulturskole, bibliotek og ungdomshus, med til sammen 11 årsverk i tjenesteenheten.

Kulturskolen har 150 elevplasser og 10 lærere i deltidsstillinger

Arbeidsoppgaver

 • Ukentlig undervisning onsdager 18.00-20.00 på Kaupanger og Tromsvang.
 • Stillingen innebærer utover dette forberedelser/etterarbeid, gjennomføring av forestillinger, deltakelse i møter samt eventuelle tverrfaglige prosjekter. Undervisningsåret kan komprimeres ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant fagutdanning fra høyskole eller universitet.
 • Det er ønskelig med pedagogisk utdanning.
 • Det er fint om du har undervist i kulturskole tidligere.
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Evne å møte eleven med respekt og gi rom for medvirkning.
 • Undervise på en inspirerende måte som skaper læringslyst.
 • Opptre ryddig og utvise god rolleforståelse.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Høy faglig kompetanse.
 • Tarifflønn
 • Gode arbeidslokaler

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Det må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

For mer informasjon, kontakt rektor Erik Wang på tlf 40673526, epost erik.wang@ringebu.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet jfr. offentleglova §25. 2.  søker vil bli varsla om dette på forhånd.  Kopi av attester og vitnemål, medbringes ved  et eventuelt intervju.  Det søkes elektronisk på stillingen på stillingen på www.ringebu.kommune.no.
Lenke til søknadsskjema

Søknadsfrist 24.05.22

Søknaden merkes med saksnummer 22/2015