Ledig 100% stilling som avdelingsingeniør ved Plan og teknisk Veg, Vann og Avløp (VVAR)

Avdeling for veg, vann og avløp søker ny medarbeider.

I Ringebu er det ca. 77 km kommunale veger og gangveger, 276 km vann- og avløpsnett med til sammen 68 trykkøkningsstasjoner, høydebasseng, pumpestasjoner og renseanlegg.
VVAR avdelingen er med sine 13 medarbeidere ansvarlige for at denne tjenesten fungerer.

Vi søker etter en fremtidsretta, engasjert, løsningsorientert og beslutningsdyktig medarbeider som evner å samarbeide og motivere, samt bidra til videreutvikling og profesjonalisering i avdelingen veg, vann og avløp. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon. 

Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt.
Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Saksbehandling innen veg, vann, avløp inkl. spredt avløp
 • Planlegging og koordinering av vedlikehold av det kommunale vegnettet
 • Planlegging og gjennomføring av drifts- og investeringstiltak innen veg, vann og avløp
 • Andre oppgaver innen kommunalteknisk avdeling må også påregnes

Vi kan tilby:

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger
 • Et sterkt faglig miljø på VVA spesielt og avdelingen generelt
 • Faglig utvikling
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP
 • Meget konkurransedyktig lønn

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller Bachelorgrad innen relevant fagområde, eksempelvis vann og avløp, bygg og anlegg, kjemi og prosess, veg eller tilsvarende.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en stor fordel om du også har:

 • Noen års arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområder
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, medvirkningsprosesser og saksbehandling.
 • Erfaring/kompetanse med digitale verktøy generelt.

Personlige egenskaper:

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer
 • Utviklings- og kunnskapsorientert
 • Åpen, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø


Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

Søknadsfrist 11.04.2023

Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Intervju og tilsetting planlegges gjennomført i uke 16-17.

 

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf.
Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger.
Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos
Pål Østen Solberg
på telefon: 975 79 382
eller
e-post: paal.osten.solberg@ringebu.kommune.no

 

Du kan søke stillingen ved å trykke på knappen øverst på denne siden som heter "Søknadssenter", klikke her for søknadssenter, eller her for direkte til innlogging for søknad på ledig stilling. Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen. Søknaden må merkes med saksnr. 23/1247


Om arbeidsgiveren
Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5 mil nord for Lillehammer, har ca. 4400 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 5.500 fritidsboliger, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.