Ledig 18% stilling som dirigent for sangkoret Vox Vaala fra 1.10.2019

Klikk for stort bilde

Ringebu kulturskole har dirigentansvar for kor og korps i kommunen og det er ledig fast stilling som dirigent for koret Vox Vaala fra 1.10.2019. Stillingshjemmelen er på 13,72% fast stilling, men Vox Vaala dekker de resterende  4,28% på midlertidig basis.

Vox Vaala ble stiftet i 1986 og er et blandakor med medlemmer fra sør- og midtdalen og har de siste årene jobbet aktivt med å utvikle koret.  Koret jobber med musikk innenfor mange sjangere.

Vi søker en engasjert dirigent med relevant musikkfaglig høgskoleutdanning  som ønsker å være med å utvikle koret og som har erfaring med større konsert- og forestillingsprosjekter. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse.  Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle kandidater kan bli innkalt til prøvedirigering. Fast øvelsesdag er  mandager kl. 19.30 – 22.00 og følger skoleruta.  Politiattest kreves jfr. gjeldende lov for arbeid i kulturskolen. Det kreves førerkort og disposisjon av bil for å utføre jobben. Vox Vaala har et aktivt nivå med egne konserter og deltakelse på arrangement i kommunen.

Vi kan tilby faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser, en gunstig pensjonsordning og et hyggelig og aktivt arbeidsmiljø.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos rektor Erik Wang telefon 40673526 eller på e-post erik.wang@ringebu.kommune.no . Evt. hos leder i Vox Vaala Trond Haugen tlf. 91190433.  Se også  Vox Vaalas hjemmeside på www.voxvaala.no og på facebook:  Vox Vaala.

Det må søkes elektronisk på stillingen på www.ringebu.kommune.no  under fanen søknadssenter  og  søknad på stilling. 

Kopi av attester og vitnemål medbringes på evt. intervju.

Søknadsfrist 1. september 2019.

Søknaden merkes sak 19/2502