Ledig legehjemmel som fastlege.

Klikk for stort bilde Vil du bli vår nye fastlege ved Ringebu helsesenter?

Vi søker etter lege med god faglig kompetanse og gode samarbeidsevner. Vi legges stor vekt på personlig egnethet og gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.

Ringebu kommune har ca 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet i Ringebu helsesenter på Fåvang. Sentret ble bygget i 2005 og samler fagpersoner innen helsetjenesten i Ringebu kommune, i alt 22 personer. Det er 6 leger ved senteret hvorav en turnuslege. Legekontoret har et framtidsrettet miljø med et nært samarbeid med resten av helsetjenestene. Vi har fått prosjektmidler til oppstart av primærhelseteam for å bedre helsetilstand og mestringsevne for pasienter / brukere.

Kommunen står ansvarlig for drift av legesenteret. Legene har fast ansettelse eller jobber som selvstendig næringsdrivende, dvs. legene har en "null-avtale" med kommunen. Sentret har 4 stillingshjemler for hjelpepersonell og har velutstyrte lokaler med blant annet ultralyd skanner. Kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

Informasjon om stillingen kan gis av

Avdelingsleder Marit Listad tlf. 970 45 124 eller e-post marit.listad@ringebu.kommune.no

Kommuneoverlege Per Ove Hagestuen tlf.61283910 eller e-post per.ove.hagestuen@ringebu.kommune.no.

Søknadsfrist: 01.03.2020

Saksnummer: 20/646

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om og ikke bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «selvbetjening» og «søknad på stilling».