Ledig stilling som avdelingsleder for kommunal eiendom for snarlig tiltredelse

Ringebu kommune har en eiendomsportefølje på ca. 55 000 m2 bygg fordelt på formålsbygg til kommunal tjenesteproduksjon, kommunale boliger og annen eiendom. Det skal utarbeides en hovedplan for kommunens bygg og eiendomssportefølge som skal legge føringer for den framtidige utviklingen av eiendomsporteføljen i kommunen. Har du god kjennskap til eiendomsfaget, og liker å være med å påvirke utviklinga i en kommune, kan dette være jobben for deg.  

Søk da vel! 

Vi søker etter en fremtidsretta, engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og tydelig leder som evner å samarbeide og motivere ansatte og som skal bidra til videreutvikling og profesjonalisere eiendomsforvaltninga ytterligere. Det er viktig å ha forståelse for grensesnittet politikk og administrasjon. Vi vil tillegge personlige egenskaper stor vekt. Det forventes at du er tillitsvekkende og respektfull overfor alle du møter. Du må ha gode sosiale ferdigheter og være lojal mot politiske vedtak. Du må dele vårt verdigrunnlag som sier at vi skal være raus, solid og spenstig.

Du har delegert beslutningsmyndighet innen fag, økonomi, og personal og har ansvaret for 24 medarbeidere.

Stillingens hovedoppgaver vil være  

 • Personalansvar for bygg- og eiendomsavdelingen 
 • Budsjett og økonomioppfølging 
 • Gjennomføre vedtatt investeringsprogram ca kr. 60-100 mill årlig 
 • Saksbehandling innen eiendomsforvaltning 
 • Videreutvikle avdelingens HMS og kvalitetssikringssystem

Det er en stor fordel om du også har

 • Erfaring innen endringsledelse, utredningsarbeid og strategisk eiendomsforvaltning. 
 • Erfaring med medvirkningsprosesser og ulike verktøy for medvirkning 

 Kvalifikasjoner: 

 • Mastergrad eller Bachelorgrad innen relevant fagområde, eksempelvis bygg og anlegg, arkitektur, landskapsarkitektur, jurist og offentlig ledelse 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det er en stor fordel om du også har: 

 • Noen års arbeidserfaring innenfor stillingens ansvarsområder og ledelse 
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, plan- og medvirkningsprosesser og saksbehandling
 • Erfaring/kompetanse digitale verktøy generelt

Personlige egenskaper: 

 • Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder 
 • Evne til selvstendig arbeid 
 • Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid 
 • Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer 
 • Utviklings- og kunnskapsorientert 
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform 
 • Respektfull overfor ulike meninger og interesser 
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø 

Vi kan tilby: 

 • Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer 
 • Faglig utvikling 
 • Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy 
 • Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP 
 • Meget konkurransedyktig lønn 
 • Arbeid hjemmefra 
 • Snarlig tiltredelse 

Søknadsfrist 10.08.2022

Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentlig selv om søker ber om anonymitet, jf. offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd.

Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK, en av Norges beste pensjonsordninger. For yrker som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse, jf. barnevernloven §6-10, opplæringsloven §10-9 og barnehageloven §19.

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få hos Jostein Gårderløkken på telefon: 977 51 103 eller e-post: jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen "søknadssenter" og "søknad på ledig stilling".

Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 22/2767