Ledig stilling som ingeniør kommunalteknikk (veg, vann og avløp)

stock_logo[1] - Klikk for stort bilde

Ringebu kommune ligger i Gudbrandsdalen 5-6 mil nord for Lillehammer, har ca. 4600 innb. og er 1252 km2 i areal. Kommunen er en av landets største hyttekommuner med ca. 4.500 fritidsenheter, og er stadig i utvikling. Både Venabygdsfjellet og Kvitfjell er viden kjent som attraktive fjellområder for turister og hyttefolk. I Ringebu finner du vakker natur, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Kommunen har mange og store oppgaver innen veg, vann og avløpsområde de neste årene. Vi vil nevne utarbeide og gjennomføre investeringen etter hovedplan veg, utvidelse av vannkapasiteten og forsyningssikkerheten i Kvitfjell og Venabygdsfjellet. Det skal etableres reservevannforsyning i Ringebu, Frya og Fåvang.  Det skal bygges overføringsledning for avløp mellom Ringebu og Frya, samt at Ringebu RA skal legges ned.. Har du relevant fagkompetanse, ledererfaring, interesse for veg, vann og avløp, og har lyst til å være med på å påvirke denne utviklingen?

Ledig stilling som ingeniør kommunalteknikk (veg, vann og avløp)

 

Stillingens hovedoppgaver vil være forvaltning, drift og vedlikehold av 66 km kommunale veg, gatelys, fortau og  gang og sykkelveger. I tillegg inngår oppgaver med gjennomføring av investeringsoppgaver på veg, vann- og avløpsanlegg.

 

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

  • Saksbehandling innen vei, vann og avløp
  • Planlegging og gjennomføring av drifts- og investeringstiltak innen veg, vann- og avløp
  • Prosjektledelse
  • Andre oppgaver må også påregnes
  • Stillingen inngår pt. i vaktordning

 

Vi søker en medarbeider med erfaring fra rådgivende ingeniørfirma, byggherreorganisasjon, prosjekteringserfaring eller anleggserfaring innen fagområdene bygg og anlegg eller vei, vann og avløp. Vi ønsker en person som har evne til å arbeide effektivt og er resultatorientert både selvstendig og i samarbeid med andre. Vedkommende må ha minimum bachelorgrad innen relevant fagområde for stillingen, kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig, ha gode samarbeidsevner og bidra til et godt arbeidsmiljø. Det er også ønskelig at vedkommende har ledererfaring og minimum 5 års arbeidserfaring i relevant fagområde.

Vi tilbyr lønn etter avtale og en god pensjonsordning i KLP.

Ledig snarest.

 

Søknadsfrist 1.februar 2019

 


Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista jfr. Offentleglova §25-2. Søker vil bli varsla om dette på forhånd. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Du får offentlig tjenestepensjon fra KLP/SPK,en av Norges beste pensjonsordninger. Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte Avdelingsleder kommunalteknikk John ole Sørsveen på tlf. 93024760,e-post: john.ole.sorsveen@ringebu.kommune.no eller teknisk sjef Jostein Gårderløkken på telefon 61 28 30 72 eller e-post jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og velge fanen «Skjema».

Søknader som ikke er registrert elektronisk vil bli returnert og ikke tatt med i vurderingen.

Søknaden må merkes med saksnr. 19/75