Viktig melding!

Ledig vikariat som 50 % fastlege og 50 % sykehjemslege 3. gangs utl.

Svangerskapsvikariat fra 17.06.2024 til 17.03.2025, med mulighet for forlengelse.

Ringebu kommune har ca. 4500 innbyggere og ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Det er gode kommunikasjoner via E6, buss og tog til bla. Oslo Lufthavn Gardermoen. Ringebu har et godt og stabilt klima, og er den største hyttekommunen i Gudbrandsdalen, med Kvitfjell og Venabygdsfjellet som de største turistdestinasjonene.

Legetjenesten i Ringebu kommune er samlet ved Ringebu helsesenter på Fåvang og det er kommunen som står ansvarlig for drift av legekontoret. Vi har for tiden 7 fastleger (hvorav 2 leger deler på en 100% stilling som sykehjemslege) 1 turnuslege og 5 stillingshjemler for hjelpepersonell. Listestørrelsen for denne stillingen er 400 pasienter pga at 50% av stillingen skal brukes inn mot Linåkertunet. 

Linåkertunet har en godt fungerende korttidsavdeling med 12 plasser. I tillegg er det 4 enheter med totalt 32 langtidspasienter. Enhetene er spesielt tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt. Linåkertunet har et godt tverrfaglig arbeidsmiljø med helsefagarbeidere, sykepleiere, fysioterapeuter og egen ergoterapeut. 

Ringebu kommune er med i Helseregion Sør – Gudbrandsdal (HSG) som er et regionalt samarbeid innen helse og kommunen er tilknyttet Lillehammer interkommunale legevakt.

I denne stillingen vil du ha din arbeidsdag på legekontoret to dager i uka og på Linåkertunet 2 dager i uka. Onsdager er satt av til internundervisning og admin oppgaver. 

Kvalifikasjonskrav

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Tilfredsstille norsk språkkunnskaper, samt norsk kulturforståelse
 • Gode datakunnskaper og evne til å sette seg inn i nye fagsystemer og kvalitetsprogram
 • Det er ønskelig, men ikke et krav med relevant erfaring innen demens, palliasjon, Rehabilitering eller som fastlege.
 • Personlig egnethet, stabilitet og god arbeidsmoral
 • Evne til å arbeide selvstendig og samarbeide i team
 • Evnen til å se helheten og være fleksibel
 • Førerkort og disponere egen bil 
 • Vi tilbyr
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver 
 • Erfarne kollegaer både som fastlege og sykehjemslege
 • Et robust faglig miljø
 • Del av et regionalt samarbeid innen sykehjemsmedisin med bla systematisk internundervisning 2 timer pr uke
 • Fokus på faglig kvalitet og kompetanseutvikling 
 • Mulighet til spesialisering 
 • Konkurransedyktig lønn

 

Informasjon om stillingen kan gis av 

Tjenesteleder for Helse og Mestring ved Berit Aarnes telefon 934 02 311 eller e-post berit.aarnes@ringebu.kommune.no 

Tjenesteleder for Linåkertunet Ingrid Rugsveen telefon 904 07 714 eller e-post ingrid.rugsveen@ringebu.kommune.no

Søknadsfrist: 25. juni 2024

Søknaden merkes med saksnr.: 24/2241 

Søknader kan også sendes på e-post til post@ringebu.kommune.no 

Intervju fra uke 27.

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn elektronisk vil bli vurdert. Du kan søke stillingen ved å gå inn på www.ringebu.kommune.no og klikke på fanen «ledige stillinger». Ved interne opprykk vil det ansettes fra eksisterende søkermasse. Ansettelsene skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillinger som krever det, må det foreligge tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.