Viktig melding

Ledige lærerstillinger

Med forbehold om innvilgelse av permisjoner, overføringer og oppsigelser, vil det fra 01.08.24 bli ledig et antall undervisningsstillinger i ringebuskolene. Hovedsakelig vikariat, men ved ledighet faste stillinger.

Vi søker fortrinnsvis allmennlærere/grunnskolelærere som er gode relasjonsbyggere, utøver tydelig klasseledelse og som har undervisningskompetanse i flere fag. Tilsettingsutvalget ved den enkelte skole vil i tilsettingsprosessen vurdere søkerne opp mot behovet for spesifikk fagkompetanse.

Lønn etter avtale.

Søknad på lærerstilling må merkes med saksnummer: 24/1666 og det må framgå av søknaden hvilke skoler det søkes på.  

Søknadsfrist er 26.04.2024

Se utfyllende informasjon under.

Nærmere opplysninger kan fås her:

Fåvang skole: rektor Dan-Håkon Fonstad tlf.: 482 47 994  dhf@ringebu.kommune.no

Ringebu skole: rektor Thor Lindberg tlf.: 415 10 392  thor.lindberg@ringebu.kommune.no

Ringebu ungdomsskole: rektor Ola Morset tlf.: 971 31 355  ola.morset@ringebu.kommune.no

Ufullstendige søknader vil bli returnert. Kun søknader som er lagt inn på elektronisk skjema vil bli vurdert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søker vil bli varslet om dette på forhånd. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det kreves politiattest ved tilsetting.

Du kan søke stilling ved å gå inn på https://www.ringebu.kommune.no/ledige-stillinger/,  «søknadssenter» og «ledige stillinger».