Viktig melding

Ledige stillinger som arealplanlegger

Hei, du som tenker på å skifte jobb, og kanskje flytte på deg!

Vi søker deg som er brennende opptatt av utvikling og utforming av tettsteder, hytteområder og lokalsamfunn. Du er interessert i å ta vare på kulturlandskap og naturområder, men også videreutvikle tettsted og fjellområder og sette dem inn i en mer moderne setting. Vi har nå ledig to stillinger som arealplanlegger og håper at du vil være med oss og utvikle Ringebu kommune videre.

Vi er en utviklingsorientert, innovativ kommune med en levende landsby som kommunesenter. Vi har et nytt innovasjonssenter med bibliotek og Landsbyen Ringebu har spesialbutikker som er viden kjent. Både landsbyen og Fåvang tettsted er forskjønnet og utgjør to koselige steder å møtes. Kommunen har nye gjennomgangsboliger og attraktive boligtomter. Her kan du få både utsikt og nærhet til natur og fjell. Ringebu er det attraktive midtpunkt i Gudbrandsdalen og våre verdier er raus, solid og spenstig. Her er det lov å lykkes!

Vi ser etter deg som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden. Kommunen opplever høy aktivitet og har mange spennende planoppgaver. Som saksbehandler vil du få jobben med planoppgaver i sentrum, hytteområder og naturområder. Kommunen jobber nå blant annet med en områdeplan for sentrum, og det er planlagt ny E6 gjennom kommunen. Kommuneplanens arealdel skal også revideres.

Plangruppen er totalt 4 personer i tillegg til leder. Gruppen hører til avdeling for plan, bygg, kart og oppmåling med til sammen 13 ansatte.

Stillingenes arbeidsoppgaver vil være: 

 • Saksbehandling av reguleringsplaner.
 • Planarbeid i forbindelse med ny E6.
 • Behandle søknad om dispensasjon.
 • .Andre overordnede arealplaner som områdeplaner og temaplaner 
 • Utarbeide veiledere til intern- og ekstern bruk.
 • Veiledning innen fagområde både internt og eksternt.

Endring i arbeidsoppgaver kan skje avhengig av kompetanse og behovet i kommunen.

Kvalifikasjoner: 

 • Bachelor eller Mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, samfunnsgeografi, arealplanlegging, naturforvaltning, kulturminneforvaltning, by- og regionplanlegging, arkitektur eller landskapsarkitektur. Annen høyere utdanning kan vurderes.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Det er en stor fordel om du også har: 

 • Erfaring med reguleringsplanarbeid.
 • Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling, samt planprosesser etter plan- og bygningsloven.
 • Erfaring innen landskapsarkitektur, tettstedsutvikling og terrengutforming.

Vi blir også glade om du har noe av dette:

 • Erfaring/kompetanse innen digitale verktøy med god digital framstillingsevne.
 • Prosjektledererfaring.

Vi søker en person som: 

 • Engasjement for tettstedsutvikling.
 • Du er kreativ og opptatt av hvordan de fysiske omgivelsene påvirker oss.
 • Jobber selvstendig, systematisk og har god arbeidskapasitet.
 • God til å kommunisere og samarbeide med andre.
 • Lærevillig, tilpasningsdyktig og serviceinnstilt.
 • Passer inn i og bidrar til det gode arbeidsmiljøet.
 • Positiv og endringsvillig.
 • Innsikt og forståelse for lokalpolitiske prosesser.
 • Evne til å koordinere og balansere ulike interesser.
 • Du har fokus på fremdrift og resultater, men i respekt for prosessen.
 • God rolleforståelse og lojalitet til leder, kollegaer og politikere.

Personlig egnethet vil bli lagt vekt på. 

Vi kan tilby:  

 • Spennende og varierte oppgaver innen planlegging.
 • Godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter.
 • Faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for hjemmekontor.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Pensjonsordning i KLP.

Søknadsfrist 07.06.2023.

Søknad med vedlegg sendes via kommunens hjemmeside. Vi gjør oppmerksom på at søkerlista kan bli offentliggjort etter offentleglova selv om søker ber om anonymitet. 

Merk søknaden med saksnummer 23/441