Lørdagsåpent på betjente avfallsmottak

  Lørdag 6. oktober Lørdag 13. oktober
Frya miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00
Rustmoen miljøstasjon 09.00-13.00 09.00-13.00
Kvam gjenvinningsstasjon stengt 09.00-13.00